Zelów. Aktualności i informacje lokalne z miasta i powiatu. Kierowcy bez przeszkód pojadą ulica Cegielnianą - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Niedziela, 05 kwietnia 2020
Wybierz miasto na mapie
Kierowcy bez przeszkód pojadą ulica Cegielnianą
Data dodania: 2014-03-22 18:06:46

Zakończyły się zmiana infrastruktury kanalizacyjnej na ulicy Cegielnianej. Nie obowiązuje wcześniejsza zmiana w organizacji ruchu, pojazdy mogą poruszać się płynnie, mimo ostatnich prac porządkowych. W zakres obowiązków wykonawcy na ulicy Cegielnianiejwchodziły m.in. prace związane z pozyskaniem map, przygotowaniem opinii o warunkach gruntowo-wodnych oraz opracowaniem projektu.

. Sporządzona dokumentacja umożliwiła przeprowadzenie prac ziemnych - budowy sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej - grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami do posesji. Odgałęzienia w ramach pasa drogowego zostały wykonane metodą przewiertu przez jezdnię. Powstał również zbiornik retencyjny oraz trzy pompownie ścieków. Kolejnym etapem zadania była realizacja prac związanych z odtworzeniem nawierzchni. Polegały one m.in. na wykonaniu zasypki kanalizacji sanitarnej wraz z zagęszczeniem i frezowaniu istniejącej nawierzchni. Ponadto w miejscu po robotach kanalizacyjnych wykonana została podbudowa z tłucznia kamiennego, warstwa wiążąca i ścieralna.

Koszt całkowity zadania inwestycyjnego pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie" wynosi 5 024 790,00 zł brutto z czego 1 795 739, 48 zł brutto pochodzi ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, a pozostała kwota to środki własne Miasta Bełchatowa.

Źródło: UM Bełchatów/AK


Tagi: ulice Cegielniana
Najczęściej czytane
go to top