Zelów. Aktualności i informacje lokalne z miasta i powiatu. Drogi i zieleń w Bełchatowie - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Niedziela, 05 kwietnia 2020
Wybierz miasto na mapie
Drogi i zieleń w Bełchatowie
Data dodania: 2014-01-09 14:03:52

Dzięki współpracy bełchatowskiego starostwa powiatowego oraz magistratu, mieszkańcy Bełchatowa w 2014 r. zmodernizowane zostaną kolejne drogi powiatowe w naszym regionie. Ponadto powiat dostanie od urzędu miasta dotacje na inwestycje proekologiczne. Łącznie miasto otrzyma od powiatu ponad 3 mln zł.

- W ubiegłym roku przekazaliśmy magistratowi ponad dwa miliony złotych na bieżące utrzymanie oraz inwestycje na drogach powiatowych w mieście - mówi Szczepan Chrzęst, starosta bełchatowski. - Dzięki współfinansowaniu przez oba samorządy udało się kompleksowo zmodernizować ulicę Czyżewskiego oraz rozpocząć prace przy przebudowie ulicy Zamoście. W tym roku na remont tej drogi przekażemy łącznie 600 tysięcy złotych.

W budżecie powiatu na 2014 zabezpieczone zostały pieniądze na przebudowę ulicy Zamoście - 400 tysięcy złotych oraz na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zamoście w wysokości 200 tysięcy złotych.

Ponadto powiat przekaże miastu 300 tysięcy złotych na II etap przebudowy ulicy Piotrkowskiej oraz 30 tysięcy złotych na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Cegielnianej (odcinek od ul. Pabianickiej do ul.

. Czaplinieckiej). Z kolei 420 tysięcy złotych powiat przekaże na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w Bełchatowie (również utrzymanie dróg w okresie zimowym).

Dodatkowo powiat przekaże miastu pieniądze z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego na powiatowych drogach będących miejskimi ulicami.

- Tradycyjnie przekażemy również środki na działania proekologiczne - mówi starosta. - W tym roku będzie to 1.460.000 złotych. Nie ulega wątpliwości, iż spośród wszystkich gmin naszego powiatu to właśnie miasto Bełchatów otrzymuje każdego roku najwięcej pieniędzy na zadania proekologiczne. Dzięki temu Bełchatów zyskuje m.in. nowe tereny zieleni, które poprawiają estetykę miasta i tym samym cieszą jego mieszkańców.

Miasto w 2014 roku otrzyma dotacje na:

- nasadzenia drzew i krzewów w osiedlach mieszkaniowych - 200 tysięcy złotych
- rewaloryzację zabytkowego park przy ul. Hellwiga - 50 tysięcy złotych
- zieloną klasę w Publicznym Gimnazjum numer 4 - 20 tysięcy złotych
- lokalny program dofinansowania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji (WOD-KAN) - 120 tysięcy złotych
- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Ludwików - 850 tysięcy złotych.
- odbiór i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - 20 tys. zł
- budowę ścieżki rowerowej w ulicy Zamoście w ramach zadania pn. "Przebudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie" - 200 tys. zł

Powiat Bełchatowski w latach 2004-2013 przekazał miastu kwotę blisko 4 mln 170 tys. zł  na zadania proekologiczne.

E.M./Starostwo Powiatowe w Bełchatowie


Tagi: wiadomości, Bełchatów, ul. Cegielniana, ul. Zamoście, dotacje, Szczepan Chrzęst,
Najczęściej czytane
go to top