Zelów. Aktualności i informacje lokalne z miasta i powiatu. I Ty możesz zostać ławnikiem - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Środa, 08 kwietnia 2020
Wybierz miasto na mapie
I Ty możesz zostać ławnikiem
Data dodania: 2019-05-13 13:01:40
I Ty możesz zostać ławnikiem
Źródło zdjęcia: belchatow.pl
Trwa nabór na ławników bełchatowskiego Sądu Rejonowego i piotrkowskiego Sądu Okręgowego na kadencję 2020-2023. Kandydatury można przedstawiać w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2019 roku.

Ławnik to przedstawiciel społeczeństwa wydający wyroki razem z sędzią.
Zasiada na sali sądowej za stołem sędziowskim, może zadawać pytania świadkom, a w trakcie narady w sprawie wyroku dysponuje takim samym głosem jak sędzia zawodowy.
Wybierając co cztery lata ławników społeczeństwo może bezpośrednio wpływać na wyroki, jakie zapadają w polskich sądach.

Kandydatów na sędziów społecznych Radzie Miasta mogą zgłaszać organizacje społeczne lub grupy co najmniej pięćdziesięciu mieszkańców.

Kandydaturę możemy zgłosić również sami – wówczas musimy zebrać przynajmniej 50 podpisów mieszkańców gminy – lub może nas zgłosić organizacja społeczna (fundacja lub stowarzyszenie).
.

Ławnicy orzekają w poważniejszych sprawach karnych, w niektórych sprawach rodzinnych (np. rozwodowych) i w sprawach z zakresu prawa pracy.
By sprawować ten urząd nie trzeba być prawnikiem, ponieważ rozprawie przewodniczy i dba o zgodność jej przebiegu z przepisami sędzia zawodowy.

Sędzią społecznym może zostać każdy kto ma ukończone 30 lat, ale nie przekroczył 70 lat, jest obywatelem polskim, ma co najmniej średnie wykształcenie, korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, ma dobre zdrowie oraz czystą kartotekę karną.
W przypadku ławników zgłaszanych do sądów pracy ustawa wymaga znajomości spraw pracowniczych. Trzeba także być gotowym do orzekania w dni wskazane przez prezesa sądu – ale nie częściej niż 12 dni w roku.

Z kandydowania wykluczone są osoby pracujące w sądach, w prokuraturze i adwokaturze (także aplikanci) zatrudnione w Policji, związane ze ściganiem przestępstw, duchowni, żołnierze w czynnej służbie zawodowej, funkcjonariusze służby więziennej oraz radni.

Ławnicy przez samą swoją obecność wywierają pozytywny wpływ na to co dzieje się na sali rozpraw.
Sprawują społeczną kontrolę nad przebiegiem procesów i chronią sędziów przed negatywnymi konsekwencjami zawodowej rutyny. Sędziowie zawodowi doceniają możliwość przedyskutowania wyroku w trakcie narady oraz fakt, że decyzji nie podejmują w pojedynkę, ale dzielą odpowiedzialność za wyrok z ławnikami.

Dokumenty należy złożyć, w odpowiedniej radzie gminy lub radzie miasta.
Odpowiedniej to znaczy w tej, na której terenie mieszkamy albo pracujemy.
Rada spośród zgłoszonych kandydatów wybierze w tajnym głosowaniu ławników na nową kadencję.

więcej informacji i dokumenty do pobrania:
http://www.belchatow.pl/aktualnosci/6835-zostan-lawnikiem-trwa-nabor-kandydatow

GW

źródło: belchatow.pl
Tagi: Bełchatów, Piotrków, ławnik, sędzia społeczny, nabór, dokumenty do pobrania
Najczęściej czytane
go to top