Zelów. Aktualności i informacje lokalne z miasta i powiatu. Nabór członków komisji konkursowych - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Poniedziałek, 19 sierpnia 2019
Wybierz miasto na mapie
Nabór członków komisji konkursowych
Data dodania: 2019-01-12 12:23:34
Nabór członków komisji konkursowych
Źródło zdjęcia: FB - Gmina Zelów
Do 15 stycznia prowadzony jest nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Zelów w 2019 roku.

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Zelów z zakresu ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych w zakresie:

- Ochrony i promocji zdrowia,
- Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
- Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Członkami komisji konkursowych mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
- są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,
- reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Zelów,
- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
- akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych należy składać na załączonym formularzu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zelowie lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów do dnia 15.01.2019 r.

Źródło: zelow.pl

Aga
Tagi: nabór, komisja, konkursowa, organizacje, pozarządowe, członkowie, Zelów
Najczęściej czytane
go to top