Zelów. Aktualności i informacje lokalne z miasta i powiatu. II sesja Rady Miejskiej w Zelowie - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Poniedziałek, 22 kwietnia 2019
Wybierz miasto na mapie
II sesja Rady Miejskiej w Zelowie
Data dodania: 2018-11-29 15:49:42
II sesja Rady Miejskiej w Zelowie
Źródło zdjęcia: Facebook - Gmina Zelów
Kiedy się odbędzie i jaki jest porządek obrad?

Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Drozdowski uprzejmie zawiadamia, że II sesja Rady Miejskiej w Zelowie odbędzie się w dniu 3 grudnia 2018 roku o godz. 13.00 w Domu Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74, z następującym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4.
. Rozpatrzenie projektów uchwały w sprawie powołania Komisji Rady Miejskiej w Zelowie:
a) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zelowie,
b) Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zelowie,
c) Komisji Finansów Publicznych, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Zelowie,
d) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Zelowie,
e) Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Zelowie,
f) Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Zelowie,
g) Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Zelowie.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przez Radę Miejską w Zelowie
Wiceprzewodniczącego Rady do wykonywania czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego wobec Przewodniczącego Rady.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2018 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na nabycie nieruchomości.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek w podatku od nieruchomości.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2019 rok.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zelowa.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Zelów.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Zelów do Zgromadzenia Delegatów Związku Komunalnego Gmin z/s
w Kleszczowie.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie sesji.

Źródło: Facebook - Gmina Zelów

Aga
Tagi: II sesja, Rada, Miejska, Zelów, porządek, obrad
Najczęściej czytane
go to top