Zelów. Aktualności i informacje lokalne z miasta i powiatu. Prawo człowieka do życia w zdrowym środowisku. - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Środa, 08 kwietnia 2020
Wybierz miasto na mapie
Prawo człowieka do życia w zdrowym środowisku.
Data dodania: 2018-10-25 13:21:40
Prawo człowieka do życia w zdrowym środowisku.
Prawo człowieka do życia w zdrowym środowisku. Prawo człowieka do życia w zdrowym środowisku.
Źródło zdjęcia: Constans PR
70-lecie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

W 2018 r. obchodzimy 70-lecie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Można do nich zaliczyć również prawo do życia w zdrowym środowisku. Choć termin „ochrona środowiska" nie został przywołany bezpośrednio w tym dokumencie, nie da się cieszyć prawami człowieka i dobrą jakością życia w zanieczyszczonym, zdegradowanym otoczeniu. Dowodzi tego fakt, że co roku siedem milionów osób umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza (szacunki WHO), a w Polsce takich osób jest ponad 40 tys.
. (Komisja Europejska).

Prawa człowieka i ochrona środowiska są ze sobą ściśle powiązane – tylko w zdrowym środowisku człowiek ma szansę na zdrowie, dobrobyt i prawdziwy rozwój. Dobitnie pokazują to klęski żywiołowe takie jak powodzie czy huragany, które są wynikiem postępujących zmian klimatu, susze potęgujące problem głodu na świecie oraz zanieczyszczenie powietrza przyczyniające się do śmierci tysięcy ludzi w samej Polsce – mówi Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Zdrowe środowisko a zdrowie i dobrobyt człowieka Od stanu środowiska naturalnego zależy realizacja wielu praw zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej w 1948 r. Klęski naturalne będące skutkiem zmian klimatu przyczyniają się do śmierci oraz utraty bezpieczeństwa ogromnej rzeszy osób. W sposób szczególny zagrożone jest również prawo każdej osoby do poziomu życia zapewniającego zdrowie i dobrobyt (w tym wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską).

Na zdrowie człowieka ogromny wpływ mają także zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, z powodu których przedwcześnie umierają miliony ludzi na całym świecie. Coraz więcej osób prywatnych i organizacji na całym świecie walczy o prawo do życia w zdrowym środowisku.
ONZ o konieczności ochrony środowiska.

Na ograniczenia w realizacji praw człowieka wynikające ze stanu środowiska naturalnego Organizacja Narodów Zjednoczonych zwracała uwagę już wielokrotnie. Przyjęta w roku 1972 deklaracja Konferencji Sztokholmskiej ONZ kompleksowo przedstawiła powiązania między człowiekiem a naturą, wskazując na odpowiedzialność ludzkości za zachowanie Ziemi w dobrym stanie oraz udowadniając, że tylko realizacja tego celu może pozwolić ludziom cieszyć się wysoką jakością życia i prawami człowieka. To właśnie podczas konferencji sztokholmskiej powołano Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UN Environment).

Źródło: Constans PR/AK
Tagi: zdrowe, środowisko, prawa człowieka, ochrona,
Najczęściej czytane
go to top