Zelów. Aktualności i informacje lokalne z miasta i powiatu. Ochrona powietrza tematem konferencji prasowej NFOŚiGW na POL-ECO - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Środa, 08 kwietnia 2020
Wybierz miasto na mapie
Ochrona powietrza tematem konferencji prasowej NFOŚiGW na POL-ECO
Data dodania: 2018-10-24 12:09:03
Ochrona powietrza tematem konferencji prasowej NFOŚiGW na POL-ECO
Źródło zdjęcia: Rzecznik prasowy
Konferencja prasowa zarządu narodowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki

Spotkanie z mediami pod hasłem „Nowe wyzwania NFOŚiGW w obszarze
ochrony środowiska, szczególnie w ochronie powietrza” otworzył
Przewodniczący Rady Nadzorczej NFOŚiGW prof. Roman Niżnikowski.
Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda zwrócił uwagę, że na
przestrzeni tego czasu (od 1989 r.) zawarto już ponad 30 tysięcy
umów, dzięki którym m.in. polska gospodarka wodno-ściekowa,
inwestycje w obszarze zagospodarowywania odpadów oraz ochrony powietrza
i klimatu z roku na rok nabierały rozmachu i dzisiaj można mówić o
imponujących efektach podejmowanych inicjatyw. NFOŚiGW dofinansował
budowę lub modernizację ponad 1600 oczyszczalni ścieków oraz 83 tys.
km kanalizacji, a także budowę 7 spalarni odpadów o wydajności 1,1
mln ton na rok oraz zwiększenie masy odpadów poddanych odzyskowi (w
tym recyklingowi) na poziomie 5,4 mln ton rocznie.
Dzięki przyznanym dofinansowaniom, udało się zmniejszyć emisję
zanieczyszczeń do atmosfery (np. ograniczono emisję CO2 o blisko 15
mln ton na rok) oraz zwiększyć efektywność energetyczną w ponad 4
tys. budynków użyteczności publicznej, które poddano
termomodernizacji. To rezultat rozdysponowanych przez te lata za
pośrednictwem NFOŚiGW dotacji i preferencyjnych pożyczek z unijnych i
krajowych środków.
. Obecnie, dzięki zaangażowanym funduszom z UE, w
Polsce jest realizowanych ponad 4 tys. kontaktów budowlanych.
Cztery strategiczne wyzwania, z którymi mierzy się Narodowy Fundusz to:
pełne wykorzystanie unijnych pieniędzy z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wykonanie założeń programu
„Czyste Powietrze”, przygotowanie działań dotyczących Funduszu
Niskoemisyjnego Transportu, którego dysponentem będzie NFOŚiGW oraz
udział w pracach nad nową perspektywą unijną POIiŚ, która
rozpocznie się w 2021 r. Wystąpienie Wiceprezes Anny Król dopełniło obraz aktywności
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dziedzinie
ochrony powietrza. To zagadnienie w ostatnim czasie szczególnie zajmuje
opinię publiczną, która jest coraz bardziej świadoma zagrożeń i
wpływu na zdrowie złej jakości powietrza. Na horyzoncie rysują się
już pierwsze rezultaty ogłoszonego w połowie września 2018 r.
programu NFOŚiGW „Czyste Powietrze”, który jest wdrażany we
współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki
wodnej oraz Bankiem Ochrony Środowiska.
To już 7,5 tys. złożonych przez miesiąc wniosków o dofinansowanie
wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków
jednorodzinnych. A także: ponad 47 tys. zarejestrowanych kont
potencjalnych beneficjentów programu, około 2,4 tys. spotkań
informacyjno-edukacyjnych w gminach i 65 tys. konsultacji w punktach
obsługi klienta. Po latach inwestowania w wielkie projekty, wstępne założenia
pilotażowych programów skierowanych do Polski powiatowej –
dotyczących ciepłownictwa oraz samowystarczalności energetycznej –
w trakcie konferencji zaakcentował Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski.
W pierwszym przypadku Narodowy Fundusz rozważa dotacje dla
przedsiębiorców produkujących energię cieplną na cele
komunalno-bytowe (co najmniej 30 proc. strumienia wytwarzanego ciepła),
których większościowym udziałowcem (min. 70 proc.) jest jednostka
samorządu terytorialnego przy dodatkowym ograniczeniu mocy cieplnej
zamówionej na maksymalnie 50 MW. Drugi program ma dotyczyć wsparcia
obejmującego gminy, wykorzystujące wytworzoną energię na potrzeby
własne lokalnych społeczności i charakteryzujących się największym
poziomem ubóstwa energetycznego. Co więcej, uczestnicy spotkania
dowiedzieli się o planowanych konsultacjach nowego programu NFOŚiGW,
mającego na celu zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki
przez wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią
się do rozwoju potencjału rozwoju start-up’ów i przekształceniu
pomysłów biznesowych w produkty.
Działania w sferze gospodarki odpadami komunalnymi oraz poprawie
jakości życia w miastach mają wpływ na
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Narodowy Fundusz
dofinansował projekty, których efektami są m.in.: budowa lub
modernizacja 7 zakładów zagospodarowywania odpadów o łącznej
wydajności ponad 326 tys. Mg rocznie, 47 wspartych PSZOK i 4,7 mln
osób objętych tego typu systemem, a także 154 projekty dotyczące
zieleni miejskiej, obejmujące 176 ha powierzchni zrekultywowanych
gruntów oraz ponad 700 ha dodatkowego obszaru czynnego biologicznie.

Źródło: Rzecznik prasowy/MS
Tagi: konferencja prasowa, ochrona środowiska i gospodarki, ochrona powietrza
Najczęściej czytane
go to top