Zelów. Aktualności i informacje lokalne z miasta i powiatu. Opłata retencyjna - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Wtorek, 19 lutego 2019
Wybierz miasto na mapie
Opłata retencyjna
Data dodania: 2018-05-08 10:04:15
Opłata retencyjna
Źródło zdjęcia: pixabay
Ustawa z z dnia 20 lipca 2017 r. PRAWO WODNE nakłada na osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, obowiązek uiszczania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zwanej opłatą retencyjną.

Dotyczy to osób będącymi:


- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części,
- stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

Dotyczy to nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m², na których wykonano roboty i obiekty budowlane trwale związane z gruntem zmniejszające retencję przez wyłączenie z tej nieruchomości więcej niż 70% powierzchni biologicznie czynnej, na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
.

Posiadanie na ww. nieruchomościach urządzeń do retencjonowania wody, takich jak.: zbiornik, studnia, rów, przewody drenarskie, skrzynki rozsączające, z powierzchni trwale uszczelnionych istotnie obniża stawkę opłaty retencyjnej.

Wpływy z  opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE i tylko w 10% dochód budżetu gminy.

Oświadczenie dostępne jest na stronie Urzędu Miasta w Zelowie, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego – pokój nr 23.

zelow.pl / ES
Tagi: opłata retencyjna, Zelów
Najczęściej czytane
go to top