Zelów. Aktualności i informacje lokalne z miasta i powiatu. Elbest komentuje zarzuty MZZP Zjednoczenie - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Piątek, 10 kwietnia 2020
Wybierz miasto na mapie
Elbest komentuje zarzuty MZZP Zjednoczenie
Data dodania: 2016-11-29 12:01:45
Elbest komentuje zarzuty MZZP Zjednoczenie
Źródło zdjęcia: UM Bełchatów
Komentarz Elbest sp. z o.o. do artykułu „Wysokie nagrody dla nieudolnego zarządu Elbest-u”.

Byli Członkowie Zarządu Elbest sp. z o.o. zatrudnieni byli na tzw. Kontraktach, których zasady i wysokość wynagrodzenia ustalona została przez Radę Nadzorczą. Zgodnie z przyjętymi wówczas zapisami Członkom Zarządu Spółki z tytułu świadczenia usług oraz wykonywania wszelkich innych zobowiązań wynikających z Kontraktu przysługiwało wynagrodzenie składające się z części stałej (miesięczne wynagrodzenie podstawowe) i części zmiennej (m.
.in. premia roczna).

Roczne cele premiowe dla byłych Członków Zarządu zostały wyznaczone uchwałą poprzedniej Rady Nadzorczej z dnia 25 maja 2015r. W tym stanie prawnym wstrzymanie wypłaty premii rocznej za 2015 rok przez obecne władze spółki skutkowałoby uzasadnionym roszczeniem i wniesieniem pozwu do sądu pracy. Taka sytuacja naraziłaby spółkę Elbest na dodatkowe koszty z tytułu odsetek i kosztów sądowych. Cele premiowe dla obecnego Zarządu spółki zostały zmienione i są one bezpośrednio związane z wynikami finansowymi spółki, w przeciwieństwie do wytycznych stawianych przed ich poprzednikami.

Wykup dodatku stażowego dotyczy 12% załogi spółki Elbest na ok. 500 osób zatrudnionych w spółce. W wyniku porozumienia z pracodawcą i organizacjami związkowymi w lutym 2015r. ta grupa pracowników wzięła udział w programie dobrowolnych wykupów niektórych świadczeń w zamian za rekompensatę pieniężną.

Ostatnia sprzedaż obiektu należącego do spółki miała miejsce w 2015 roku czyli za kadencji poprzedniego Zarządu. W obecnym roku, już po wyłonieniu nowych władz spółki, żaden obiekt Elbestu nie został sprzedany.

Spółka Elbest została poddana kontrolom Państwowej Inspekcji Pracy, które nie wykazały żadnych nieprawidłowości.

Z poważaniem
Zarząd Elbest sp. z o.o.

K.A.
.
Tagi: Komentarz, Elbest, artykuł, belchatow.bai.pl, MZZP Zjednoczenie, nagrody, zarządu
Najczęściej czytane
go to top